Horizont Európa – bližšie k vám! – Banská Bystrica

Domov Veda v SR Novinky vedy a techniky v SR Horizont Európa – bližšie k vám! – Banská Bystrica

banner HE Banská Bystrica

 

Národná kancelária Horizontu v spolupráci s  Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici vás pozýva na podujatie s názvom Horizont Európa – bližšie k vám!  

Cieľom podujatia bude počas dvoch dní komplexne predstaviť program Horizont Európa. Podujatia sa zúčastnia aj zástupcovia Styčnej kancelárie SR pre výskum a vývoj v Bruseli, zástupcovia iných priamo riadených programov ako napr. COST a taktiež aj zástupcovia Výskumnej a inovačnej autority (VAIA). 

Podujatie sa bude konať v dňoch 10. – 11. októbra 2023 od 9.00 – 15.00 hod. v Rotunde na Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela, Cesta na amfiteáter 1, Banská Bystrica. 

  • V prvý deň predstavíme program, jeho jednotlivé klastre a oblasti, ako aj plánované a aktuálne otvorené výzvy na predkladanie projektových zámerov.
  • Druhý deň bude zameraný na praktické informácie ako pripraviť projektovú žiadosť, na čo nezabudnúť, ako pripraviť rozpočet, príp. ako nájsť projektových partnerov. 

Program

S jednotlivými národnými kontaktnými bodmi si môžete rezervovať bilaterálne stretnutie (prostredníctvom Excel tabuľky).

Podujatie je určené výskumníkom, vedeckým pracovníkom z univerzít a výskumných organizácií, pracovníkom projektových oddelení, ale aj širšej vedecko-výskumnej komunite, podnikateľom a rovnako aj verejnosti, ktorá sa zaujíma o inovácie a výskum.

Na podujatia je potrebná registrácia, pre každé mesto zvlášť. 

Registrácia na podujatie v Banskej Bystrici je už otvorená v dolnej časti tejto stránky. 

Rozpis nasledujúcich termínov podľa jednotlivých miest:

  • Žilina: 19. – 20. október 2023
  • Nitra: 8. – 9. november 2023
  • Bratislava: 21. – 22. november 2023

Zdroj: Národná kancelária Horizontu