Povolenie právnickým osobám vykonávajúcim výskum a vývoj prijímať cudzincov

Domov Veda v SR Hodnotenia a povolenia organizáciám VaV Povolenie právnickým osobám vykonávajúcim výskum a vývoj prijímať cudzincov

Pripomenutie platnosti nového Metodického usmernenia č. 48/2011 pre prijímanie cudzincov na vykonávanie činnosti vo výskume a vývoji 

Dokumenty:

Zákon č. 40/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 233/2008 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Metodické usmernenie č. 48/2011 pre prijímanie cudzincov na vykonávanie činností vo výskume a vývoji
Príloha 1 
Príloha 2   

Zoznam právnických osôb vykonávajúcich výskum a vývoj, ktorým bolo povolené prijímať cudzincov (k 22. 5. 2024)