EIT zverejnil kritériá pre výber poznatkových spoločenstiev

Domov Veda v EÚ Technologické inštitúty EIT zverejnil kritériá pre výber poznatkových spoločenstiev

Správna rada Európskeho inštitútu technológie (EIT) nedávno zverejnila kritériá pre výber budúcich poznatkových a inovačných spoločenstiev (KIC). Relevantní aktéri (univerzity, výskumné centrá, firmy a pod.) tak majú príležitosť vopred sa pripraviť na výzvy na predkladanie návrhov na KIC, ktoré by mali začať vychádzať o mesiac, t.j. v apríli. Správna rada definovala štyri oblasti, ktoré bude musieť obsahovať každý predložený návrh:

A: Administratívne informácie o uchádzačoch a ich partneroch, formulár návrhu.
B: Popis navrhovaného KIC, jeho zámerov, stratégie, aktivít, programu práce, procesných pravidiel, obchodného plánu, vrátane dokladovania dlhodobej finančnej udržateľnosti, inovatívnych vzdelávacích prístupov a podobne - v odporúčanom rozsahu 20 strán.
C: Informácie preukazujúce hodnovernosť návrhu (s ohľadom na správu, manažment a organizáciu KIC).
D: Právne vyhlásenia každého z účastníkov na KIC, ktorí sa spomínajú v bode A.

 

Celý článok

KIC výberové kritériá 

Zdroj: EuractivEIIT