Zelené Technológie pre Slovensko

Domov Veda v EÚ Novinky vedy a techniky v EÚ Zelené Technológie pre Slovensko

Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora (AHK Slowakei) privíta 19. mája 2021 Delegáciu bavorských spoločností na Slovensku. Podujatie sa uskutoční online a bude simultánne tlmočené. 

Cieľom podujatia je vytvorenie a podpora vzájomnej spolupráce, obchodných kontaktov a vzťahov medzi bavorskými a slovenskými spoločnosťami v oblasti Zelených technológií pre Slovensko.

Počas odborných prednášok rozdelených do dvoch blokov predstavia slovenskí experti / panelisti potenciál a príležitosti na slovenskom trhu v oblasti Zelených Technológií bavorskému a slovenskému odbornému publiku.

V rámci Networking Session sa najprv bavorské spoločnosti predstavia slovenskému odbornému publiku – profily bavorských firiem nájdete tu. Následne vzniknú tematické Roundtables / Breakout sessions kde bavorské a slovenské spoločnosti navzájom spoločne diskutujú na dané tematické okruhy. Prostredníctvom týchto diskusií máte možnosť získať nové kontakty, know how a obchodnú spoluprácu do budúcnosti s bavorskými spoločnosťami.

Roundtables / Breakout sessions budú 3 a s nasledovnými tematickými okruhmi:

1. Environmentálna technológia / likvidácia odpadu / recyklácia odpadu

2. Energetická technológia / energetická infraštruktúra

3. Výroba energie / palivá

Roundtables budú z praktického hľadiska prebiehať v angličtine. Pri registrácii prosím uveďte Vašu preferenciu, na ktorom tematickom roundtable máte primárne záujem sa zúčastniť.

Delegácia bavorských spoločností na Slovensku je organizovaná s podporou Bavorského štátneho ministerstva hospodárstva, regionálneho rozvoja a energetiky a Bayern International.

Program

Registrácia

Zdroj: eraportal.sk