Zákon o AI: prvá regulácia umelej inteligencie

Domov Veda v EÚ Novinky vedy a techniky v EÚ Zákon o AI: prvá regulácia umelej inteligencie

Používanie umelej inteligencie v EÚ bude regulované zákonom o umelej inteligencii, ktorý je prvým komplexným zákonom o umelej inteligencii na svete. Zistite, ako vás bude chrániť.

EÚ chce v rámci svojej digitálnej stratégie regulovať umelú inteligenciu (AI) tak, aby zabezpečila lepšie podmienky pre vývoj a využívanie tejto inovatívnej technológie. Umelá inteligencia prináša mnohé výhody, napríklad lepšiu zdravotnú starostlivosť, bezpečnejšiu a čistejšiu dopravu, efektívnejšiu výrobu a lacnejšiu a udržateľnejšiu energiu.

V apríli 2021 Komisia navrhla prvý regulačný rámec EÚ pre AI. Navrhuje, aby sa systémy AI, ktoré sa môžu používať v rôznych aplikáciách, analyzovali a klasifikovali podľa rizika, ktoré predstavujú pre používateľov. Rôzne úrovne rizika budú znamenať väčšiu alebo menšiu reguláciu.

Čo chce Parlament v právnych predpisoch o umelej inteligencii
Prioritou Parlamentu je zabezpečiť, aby systémy umelej inteligencie používané v EÚ boli bezpečné, transparentné, sledovateľné, nediskriminačné a šetrné k životnému prostrediu. Na systémy AI by mali dohliadať ľudia, a nie automatizácia, aby sa predišlo škodlivým dôsledkom.

Parlament chce tiež stanoviť technologicky neutrálnu a jednotnú definíciu umelej inteligencie, ktorá by sa mohla uplatňovať na budúce systémy AI.

Zákon o AI: rôzne pravidlá pre rôzne úrovne rizika
Nové pravidlá stanovujú povinnosti pre poskytovateľov a používateľov v závislosti od úrovne rizika vyplývajúceho z AI. Hoci mnohé systémy umelej inteligencie predstavujú minimálne riziko, je potrebné ich posúdiť.

Viac sa dočítate na stránke Európsky parlament

Zdroj: Európsky parlament