Webinár European Innovation Ecosystems

Domov Veda v EÚ Novinky vedy a techniky v EÚ Webinár European Innovation Ecosystems

Európska rada pre inovácie (EIC) a Výkonná agentúra pre MSP (EISMEA) organizujú 11. júna 2024 (10:00-12:30) informatívny webinár, na ktorom sa dozviete viac o pripravovaných výzvach:

Akcia by mala podporiť vytváranie inovačných ekosystémov so vzdelávacími a výskumnými inštitúciami alebo posilniť ich existujúce väzby. Návrhy by mali načrtnúť aktivity na podporu vzdelávacích a výskumných inštitúcií, aby prevzali väčšiu podnikateľskú úlohu, napr. prostredníctvom podpory inovácií a podnikania v rámci svojich činností. Opatrením by sa malo zabezpečiť aj to, aby boli aktíva a vízie vzdelávacích a výskumných inštitúcií jasne vyjadrené a v súlade s príslušnými regionálnymi špecializáciami (ako sú stratégie inteligentnej špecializácie) a aby sa dali ľahko integrovať do inovačných ekosystémov a ekonomických hodnotových reťazcov.

Predkladanie návrhov: 6. jún 2024 – 19. september 2024

Rozpočet výzvy: 2,5 milióna EUR

Cieľom tejto akcie je zlepšiť dialóg a vytváranie sietí medzi verejnými inovačnými orgánmi a agentúrami pri navrhovaní a implementácii regionálnych a národných programov financovania inovácií.

Predkladanie návrhov: 6. jún 2024 – 19. september 2024

Viac informácií a program podujatia

Registrácia

Zdroj: SLORD