Webinár The Cultural Heritage Cloud

Domov Veda v EÚ Novinky vedy a techniky v EÚ Webinár The Cultural Heritage Cloud

A European Collaborative Cloud for Cultural Heritage – Info day 2024

Cieľom tohto webináru je informovať potenciálnych žiadateľov piatich nových cloudových tém navrhnutých na rok 2024 v rámci pracovného programu 2024 klastra 2 programu Horizont Európa: „Kultúra, tvorivosť a inkluzívna spoločnosť.

Kedy: 14. júna 2024 10:00

Využite príležitosť položiť svoje otázky. Pred podujatím vám odporúčame preštudovať si aktualizovaný pracovný program na rok 2024 a vopred poslať svoje otázky prostredníctvom Sli.do s použitím #ECCCH, aby mohli byť počas podujatia naživo úplne a prioritne zodpovedané.

S plánovaným rozpočtom 110 miliónov EUR z programu Horizon Europe bude The European Heritage Cloud jedinečnou infraštruktúrou, ktorá umožní transdisciplinárnu a rozsiahlu spoluprácu medzi odborníkmi. Poskytne špičkové technológie na digitalizáciu artefaktov, výskum umeleckých diel a dokumentáciu údajov, ktoré výrazne posunú vpred a dodajú nový digitálny rozmer výskumu, ochrane, konzervovaniu a reštaurovaniu kultúrneho dedičstva. Okrem toho sa zameria na uľahčenie prístupu k pokročilým technológiám a odstránenie prekážok pre menšie a vzdialené inštitúcie.

Chcete sa stretnúť a spojiť s ďalšími potenciálnymi žiadateľmi, identifikovať možných partnerov s cieľom uľahčiť vytvorenie silných projektových konzorcií a podeliť sa o nápady a brainstorming potenciálnych projektov?

Máte možnosť zúčastniť sa brokerage platformy.

Viac informácií

Zdroj: commission.europa.eu