Výzva Market Readiness Accelerator na získanie podpory pre startupy a MSP

Domov Veda v EÚ Novinky vedy a techniky v EÚ Výzva Market Readiness Accelerator na získanie podpory pre startupy a MSP

Market Readiness Accelerator EIT Urban Mobility hľadá startupové tímy v ranom štádiu s podnikateľskými nápadmi, ktoré znižujú dopravné zápchy a zvyšujú efektívnosť dopravného systému. S inovatívnymi prístupmi na zrýchlenie alebo spríjemnenie dochádzania do práce. S koncepciami na urýchlenie prechodu na nízkoemisné alebo bezemisné formy dopravy – a so všetkými ďalšími možnými nápadmi, ktoré pomáhajú riešiť problémy súvisiace s mobilitou.

Hlavným cieľom programu je poskytnúť začínajúcim firmám odborné znalosti v oblasti mestskej mobility s cieľom overiť obchodný prístup so zameraním na prispôsobenie sa trhu produktov. Okrem toho Market Readiness Accelerators vytvárajú základ pre úspešné stratégie získavania finančných prostriedkov.  Program tiež ponúka individuálne obchodné školenia, školenia investorov, hodnotenie vplyvu podniku a validáciu produktov a technológií s potenciálnym prístupom k sieti živých laboratórií.

Pre kandidátov ponúka podporné služby v hodnote 30 000 EUR, grant 2 500 EUR a vstupenky na Tomorrow.Mobility 2024 v Barcelone.

Viac informácií Market Readiness Accelerator

Termín podávania prihlášok je do 15. apríla 2024.

Zdroj: SLORD