Výročná správa o činnostiach EÚ v oblasti výskumu a technologického rozvoja v roku 2023

Domov Veda v EÚ Novinky vedy a techniky v EÚ Výročná správa o činnostiach EÚ v oblasti výskumu a technologického rozvoja v roku 2023

Európska komisia zverejnila začiatkom júna Výročnú správu o činnostiach EÚ v oblasti výskumu a technologického rozvoja a monitorovanie programu Horizont Európa a Horizont 2020 za uplynulý rok 2023.

Významná časť výročnej správy sa zaoberá politickým kontextom a vývojom politík v oblasti výskumu a rozvoja. Správa hodnotí rok 2023 ako obdobie viacerých globálnych výziev (zmena klímy, strata biodiverzity, znečistenie, digitálna transformácia, hrozby v oblasti zdravia, starnutie populácie), ktoré viedli k veľkému dopytu po riešeniach založených na výskume a inováciách.

V geopolitickom kontexte vojny na Ukrajine, správa informuje i o medzinárodnej spolupráci a podpore ukrajinských výskumníkov.

Správa hovorí aj o otvorenej strategickej autonómii EÚ, hospodárskej bezpečnosti a medzinárodnej spolupráci. Zároveň pripomína, že výskum a inovácie zohrávajú kľúčovú úlohu v každej z troch priorít Európskej stratégie hospodárskej bezpečnosti: podpora, ochrana a partnerstvo.

Okrem iného boj proti zmene klímy zostal v roku 2023 hlavnou prioritou, čoho dôkazom sú početné činnosti EÚ v oblasti výskumu a inovácií, ktoré napomáhajú k realizácii Európskej zelenej dohody.

Správa tiež obsahuje monitorovaciu časť, ktorá uvádza výsledky a výkonnosť jednotlivých častí programu Horizont Európa a Euratom v roku 2023.

Novinkou v Horizonte Európa bolo v roku 2023 zavedenie nového kritéria oprávnenosti týkajúceho sa plánov rodovej rovnosti.


Viac informácií

Zdroj SLORD