Vesmírne technológie: sledovanie inovácií a rozvoj startupov

Domov Veda v EÚ Novinky vedy a techniky v EÚ Vesmírne technológie: sledovanie inovácií a rozvoj startupov

28. mája 2024 organizácia EPO uskutoční online podujatie, ktoré bude hostiť odborníkov z vesmírneho sektora, ktorí budú diskutovať o najnovších technológiách, trhových a IP trendoch v oblasti vesmírnych inovácií.

Registrácia


Anotácia

Vesmírne inovácie nám umožňujú objavovať nové svety, ale aj vyvíjať technológie, ktoré riešia naliehavé výzvy a zlepšujú život na Zemi. Aká je budúcnosť v tejto oblasti? Sme radi, že vás môžeme pozvať na online podujatie „Vesmírne technológie: sledovanie inovácií a vývoj spustenia“, ktoré organizuje Observatórium pre patenty a technológie v EPO, na ktorom sa bude diskutovať o najnovších technológiách, trhoch a trendoch IP v oblasti vesmírnych inovácií.

Podujatie spojí pohľady vládnych agentúr, ako je Európska vesmírna agentúra (ESA), Európsky inštitút pre vesmírnu politiku (ESPI) a Európske južné observatórium (ESO) a súkromné ​​spoločnosti, ktoré riadia technologický pokrok vo vesmíre. Títo lídri v tejto oblasti budú diskutovať o súčasných výzvach a príležitostiach v oblasti vesmírnych inovácií, o zapojení začínajúcich podnikov a iných súkromných subjektov a o úlohe patentov pri podpore nových vesmírnych technológií.

Medzi ďalšie najvýznamnejšie udalosti patrí úvod do novej technologickej platformy EPO o vynálezoch súvisiacich s vesmírom a správa o patentovom prehľade o pohonných systémoch pre vesmír. Platforma a správa sprístupňujú najnovšie technické poznatky o vesmírnych technológiách výskumníkom, vedcom a komukoľvek, kto sa o tento sektor zaujíma. Okrem toho náš Deep Tech Finder, aktualizovaný o nové filtre pre vynálezy súvisiace s vesmírom, umožní vyhľadávanie start-upov špecializovaných na vesmírne technológie v Európe.

Zdroj

Viac informácií