Veľtrh ReBuild Ukraine 3.0

Domov Veda v EÚ Novinky vedy a techniky v EÚ Veľtrh ReBuild Ukraine 3.0

eľvyslanectvo SR v Kyjeve, Veľvyslanectvo SR vo Varšave a Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v spolupráci so Slovenskou agentúrou pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) si dovoľujú informovať podnikateľskú verejnosť o veľtrhu ReBuild Ukraine 3.0, ktorý sa uskutoční 24. - 25. júna 2024 vo Varšave

Veľtrh je tentokrát zameraný na zdravotnícky a rehabilitačný sektor.

Cieľom účasti slovenských inštitúcií ako vystavovateľov je kontinuálna solidarita a podpora Slovenskej republiky suverenite, nezávislosti a územnej celistvosti Ukrajiny v jej medzinárodne uznaných hraniciach a prezentovanie záujmu SR a jej firiem zúčastniť sa na rekonštrukcii Ukrajiny.

Na podujatí sa budú prezentovať investori, finančné inštitúcie, donori, miestne ukrajinské samosprávy, rehabilitačné centrá, kliniky, výrobcovia zdravotníckeho a rehabilitačného vybavenia a pomôcok, výrobcovia protetických technológií a pomôcok, poskytovatelia zdravotnej a rehabilitačnej starostlivosti a pod. Spestrením dvojdňového podujatia budú sprievodné podujatia a široký odborný program. Viac informácií nájdete: ReBuild Ukraine 2024

Spoločnosti, ktoré sa neplánujú zúčastniť osobne a majú záujem na podujatí prezentovať svoje firmy prostredníctvom letákov/brožúr, prosíme, aby nám tento záujem nahlásili emailom: bizinfo@mzv.sk.

Ak máte záujem zúčastniť sa predmetnom podujatí, vyplňte, prosím, registračný formulár najneskôr do 14. júna 2024.

KONTAKT: 

Samuel Čellár, email: samuel.cellar@sario.sk (primárny kontakt)
Lucia Šmelková, email: lucia.smelkova@mzv.sk

Zdroj: SARIO