UnILiON Brokerage Event

Dňa 3.6.2024 o 14.30h. sa bude konať Brokerage event v rámci Klastra 3 Civilná bezpečnosť pre spoločnosť. Toto podujatie je organizované styčnými kanceláriami v Bruseli, ktoré sú súčasťou siete UnILiON, pričom reprezentujú viac ako 160 univerzít.

Cieľom tohto podujatia je zdieľanie nových myšlienok, znalostí a expertíz, ako aj spájanie partnerov pre budúce konzorciá v rámci programu Horizont Európa, v klastri 3 (Deadline: 11/2024).

Uvedený brokerage event je určený pre výskumníkov, súkromný sektor, ako aj ďalšie organizácie pôsobiace v oblastiach, na ktoré sú zamerané výzvy Klastra 3.

Môžete sa registrovať ako účastník alebo prezentujúci (3 minútová prezentácia Vašej myšlienky), čo odporúčame. Je možná iba 1 prezentácia za organizáciu. Deadline na zaslanie prezentácie je 28.5.2024.

Pre účasť na podujatí je nutné sa registrovať do 31.5.2024.

Program podujatia

Viac informácii

Zdroj: SLORD