Strategický plán Science Europe na roky 2021 - 2026

Domov Veda v EÚ Novinky vedy a techniky v EÚ Strategický plán Science Europe na roky 2021 - 2026

Tento viacročný akčný plán navrhuje sériu rámcových opatrení na usmernenie implementácie strategického plánu Science Europe na roky 2021 – 2026 v súlade s aktualizovanou víziou, poslaním, hodnotami a strategickými prioritami združenia.

Opisuje tiež mechanizmy, prostredníctvom ktorých sa budú dosahovať ciele Science Europe, ako napríklad rôzne pracovné skupiny, ktoré zapoja členstvo, uľahčia výmenu a budujú odborné znalosti o rôznych témach.

Pôvodne zverejnený v júni 2021 bol aktualizovaný v júni 2024, aby zahŕňal nové aktivity, ktoré sa objavili počas prvých rokov plánu.


Zdroj ScienceEurope