Spustenie ERA Talent Platformy

Domov Veda v EÚ Novinky vedy a techniky v EÚ Spustenie ERA Talent Platformy

V rámci EURAXESS Biennial konferencie 2024 predstavila Európska komisia novú platformu – European Research Area Talent Platform pre výskumníkov a výskumné organizácie.

Táto online centralizovaná platforma poskytuje prístup k celému radu služieb vrátane centier služieb EURAXESS a portálov o mobilite výskumných pracovníkov, iniciatívy Excelentné ľudské zdroje vo výskume, dôchodkového systému RESAVER, platformy pre inovačné talentyStrediska pre sledovanie kariéry v oblasti výskumu a inovácií.

Zjednotenie týchto služieb a vytvorenie centralizovanej ERA Talent Platformy reaguje na dopyt výskumnej komunity po centralizovanom hube, ktorý poskytuje všetky relevantné informácie a zvyšuje interoperabilitu medzi jednotlivými iniciatívami.

Eurokomisárka pre výskum, Iliana Ivanova, počas podujatia uviedla: „Je to ďalší míľnik na našej ceste k živému, prepojenému európskemu výskumnému priestoru, kde talent nepozná hranice. Musíme prilákať a udržať si talenty v Európe, aby sa výskumu a inováciám darilo a aby boli základom našej prosperity a konkurencieschopnosti.“

Viac informácií

Zdroj SLORD