Správa o stave digitálneho desaťročia EÚ

Domov Veda v EÚ Novinky vedy a techniky v EÚ Správa o stave digitálneho desaťročia EÚ

banner Digitálna dekáda EÚ

 

Správa sa zaoberá cieľmi Európy do roku 2030 v rámci štyroch kľúčových oblastí: digitálne zručnosti, digitálna infraštruktúra, digitalizácia podnikov vrátane využívania umelej inteligenciedigitalizácia verejných služieb. Vyššie je možné vidieť graf plnenia cieľov na úrovni EÚ, no vypracované boli aj špecifické správy pre každú členskú krajinu, vrátane Slovenska. Tu sú hlavné zistenia: 

  • Takmer polovica obyvateľov Slovenska nemá základné digitálne zručnosti;
  • Miera využívania vysokorýchlostných širokopásmových služieb je pod priemerom EÚ;
  • Pokrytie domácností internetom je pod priemerom EÚ;
  • Podiel žien absolventiek v IT je pod priemerom EÚ.

 

Viac informácií
 

Zdroj: SLORD