Správa o štandardoch Startup Nations Standards 2023

Domov Veda v EÚ Novinky vedy a techniky v EÚ Správa o štandardoch Startup Nations Standards 2023

ESNA vydala dlho očakávanú správu Startup Nation Standards Report 2023. Tento dokument mapuje pokrok a potenciál európskeho startupového ekosystému a vrhá svetlo na výkonnosť ôsmich štandardov, známych ako Startup Nations Standards, v 21 zúčastnených krajinách. Zdôrazňuje naliehavú potrebu adaptívnych politík na podporu inovácií a podnikania.

Správa Startup Nation Standards Report 2023 skúma iniciatívy a výzvy v rámci európskeho startupového ekosystému. Mapuje pokrok smerom k podpore inovatívneho a podporného prostredia pre začínajúce podniky.

Kľúčové body:

  • Rýchle zakladanie startupov: V 33 % skúmaných krajín EÚ je možné založiť spoločnosť do jedného dňa a v 57 % z nich je to možné s menej ako 100 EUR.
  • Digitalizácia: Výrazný pokrok v oblasti digitálnych služieb prispôsobených podnikom znamená pozitívny trend.
  • Výzva na začlenenie: Správa ESNA odhaľuje kritickú medzeru v ekosystéme, keďže sociálne začlenenie bolo označené za najhoršie fungujúci štandard.
  • Inovatívne regulačné mechanizmy: 52 % krajín zaviedlo experimentálne regulačné prostredie. Zvýšenie účasti začínajúcich podnikov je kľúčové pre podporu skutočne kreatívneho prostredia.
  • Prilákanie a udržanie talentov: Správa vyzýva na zvýšenie investícií do vízových programov a atraktívnejších systémov opcií na akcie s cieľom zabezpečiť technologické talenty.
  • Financovanie: Presun pozornosti na nepriame možnosti financovania by mohol účinnejšie využiť súkromné investície, keďže iba 33 % krajín v súčasnosti podporuje rôznorodý kapitál na spoločné investovanie do startupov.

Spoločnosť Europe Startup Nations Alliance (ESNA), ktorá vznikla v roku 2021, podporuje 26 členských štátov EÚ a Island, je agendou Európskej únie pre podnikanie.

Celá správa

Zdroj: esnalliance.eu