Social Sciences and Humanities in Horizon Europe: diving into the opportunities

Domov Veda v EÚ Novinky vedy a techniky v EÚ Social Sciences and Humanities in Horizon Europe: diving into the opportunities

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj (SLORD) v spolupráci s Litovskou styčnou kanceláriou pre výskum, vývoj a inovácie (LINO) v Bruseli a ďalšími partnermi Vás srdečne pozývajú na podujatie s názvom „Social Sciences and Humanities in Horizon Europe: diving into the opportunities.“

Tento webinár a networkingové podujatie sa uskutoční online dňa 2. júna 2021 od 9.30 do 13.00 hod.

Podujatie je otvorené pre všetkých záujemcov o účasť v projektoch EÚ a nadväzovanie kontaktov a spolupráce s alebo v rámci výskumno-inovačnej komunity v oblasti spoločenských a humanitných vied (Social Sciences and Humanities, SSH) v novom programovom období.

Na podujatí máte možnosť získať znalosti o vývoji v oblasti začleňovania SSH do programu Horizont 2020 (2014 – 2020), objavíte spektrum príležitostí v rámci programu Horizon Europe a ďalšie príležitosti programov nového viacročného finančného rámca EÚ a nadviažete kontakty  s novými potenciálnymi partnermi pomocou katalógu na hľadanie partnerov vytvoreného špeciálne pre túto príležitosť a spoznáte ostatných účastníkov pripojením sa k jednej z troch tematických paralelných miestností pre networking:

  • Demokracia a vláda
  • Kultúrne dedičstvo a kultúrny a kreatívny priemysel
  • Spoločenské a hospodárske transformácie

Registrácia je povinná a bezplatná, termín registrácie do 30. mája 2021.

Program podujatia

Pozvánka (SJ) 

V prípade akýchkoľvek otázok prosím kontaktujte organizátorky podujatia:
Slovak Liaison Office for Research and Development (SLORD) – Monika Bideau Repčíková (monika.repcikova@cvtisr.sk), 
Lithuanian RDI Liaison Office in Brussels (LINO) – Brigita Serafinavičiūtė (brigita.serafinaviciute@lmt.lt)

Webová stránka podujatia 

Zdroj: SLORD