Seminár Efektívne, ľahké a udržateľné pokročilé materiály

Domov Veda v EÚ Novinky vedy a techniky v EÚ Seminár Efektívne, ľahké a udržateľné pokročilé materiály


Vývoj a zavádzanie inovatívnych, efektívnych, ľahkých a udržateľných pokročilých materiálov sú pre priemysel EÚ kľúčové, aby dosiahol výrazné zníženie uhlíkovej stopy a posun smerom k obehovému hospodárstvu, čím prispeje k výraznému zníženiu emisií CO2 a k nulovej čistej budúcnosti.

Seminár „Efektívne, ľahké a udržateľné pokročilé materiály – podpora priemyslu EÚ pri plnení cieľov Zelenej dohody“ zvoláva výskumné iniciatívy financované Európskou komisiou v rámci rámcového programu Horizont Európa, ktoré komplexne riešia uvedené výzvy.

Seminár bude prebiehať 6. júna v čase 9:00 - 15:30, v Bruseli.

Cieľom seminára je:

  • informovať zainteresované strany z priemyslu o najnovších výskumných činnostiach a výsledkoch v tejto oblasti,
  • uľahčiť dialóg medzi výskumnou komunitou a priemyslom s cieľom zistiť potreby priemyslu a budúce stratégie,
  • zosúladiť priority výskumu a inovácií s nadchádzajúcimi investíciami v EÚ.

Program

Registrácia

Viac informácií

Zdroj: SLORD