SchooLink 2024 „Od nápadu k dopadu“

Domov Veda v EÚ Novinky vedy a techniky v EÚ SchooLink 2024 „Od nápadu k dopadu“

Tematický seminár SchooLink 2024 „Od nápadu k dopadu“ sa bude konať v Prahe 26.-27.9.2024. Je určený pre záujemcov zo sektora školského vzdelávania. Vítané sú školy, ktoré sú skúsené v programe Erasmus+ (realizátori projektov KA121/KA122 a/alebo projektov KA2).

Cieľom seminára je poskytnúť školám inšpirácie, ako môžu maximalizovať dopad projektov Erasmus+ na rôznych úrovniach od účastníkov cez školu po širšiu komunitu, zdieľať dobrú prax, získať nové kontakty a sieťovať sa.

Online prihláška do 16. 6. 2024. Komunikačným jazykom bude slovenčina.

Viac inforácií

V prípade otázok môžete kontaktovať: tca@saaic.sk

Zdroj: erasmusplus.sk