Prírodné riziká v meniacej sa klíme | Ako zvládať riziká v podmienkach globálneho otepľovania?

Domov Veda v EÚ Novinky vedy a techniky v EÚ Prírodné riziká v meniacej sa klíme | Ako zvládať riziká v podmienkach globálneho otepľovania?

Globálne otepľovanie a jeho masívny vplyv na extrémne prírodné katastrofy je jednou z hlavných výziev našej doby. Tradičné koncepcie prevencie nebezpečenstiev alebo manažmentu katastrof už v súčasnosti nepostačujú, globálne klimatické zmeny si vyžadujú udržateľné procesy sociálnej adaptácie ochranného systému. Konferencia INTERPRAEVENT 2024 sa touto problematikou zaoberá v rámci celkovej témy: „Prírodné nebezpečenstvá v meniacej sa klíme - ako zvládať riziká v podmienkach globálneho otepľovania?“.

Vďaka svojmu interdisciplinárnemu prístupu kongres vždy spájal výskum s praxou. Poskytuje platformu na intenzívnu odbornú diskusiu o najnovšom vývoji a vedeckej práci v oblasti prevencie prírodných rizík. Súčasťou ústnych prezentácií je aj ocenenie študentov. Okrem toho konferencia ponúka výstavu posterov a exkurzie na rôzne témy z oblasti manažmentu prírodných rizík a ohrození v okolí Viedne. Výmena názorov, poznatkov a skúseností je kľúčovou hodnotou konferencie INTERPRAEVENT.

Kedy: 10 - 13 June 2024

Možnosť registrácie na live stream prenos

Web podujatia

Zdroj: danube-region.eu