Prečo používať Open Science?

Domov Veda v EÚ Novinky vedy a techniky v EÚ Prečo používať Open Science?

Česká kancelária EOSC-CZ organizuje v rámci série podujatí prednášku zameranú na tému využitia princípov otvorenej vedy. Prednáška sa uskutoční online formou dňa 23. mája 2024 v čase od 10:00-11:30.

Mnoho vedcov sa dnes pýta, prečo majú svoje dáta otvárať a aký je zmysel politiky otvorenej vedy. Prednáška poukáže na konkrétne prípady, kedy sa princípy otvorenej vedy osvedčili v praxi a prispeli k rozvoju vedeckého bádania. Získané poznatky môžu o.i. využiť dátoví správcovia (Data Stewards) pri spolupráci s výskumníkmi vo svojich inštitúciách.

Hlavným zámerom podujatia je, aby účastníci pochopili využitie a princípy otvorenej vedy, vrátane praktických príkladov. Vďaka tomu budú schopní nielen správcovia dát lepšie porozumieť práci vedeckých pracovníkov vo svojich inštitúciách a nadviazať s nimi potrebnú spoluprácu.

Prednáška je určená pre široké publikom, pričom sa predpokladá základná znalosť princípov otvorenej vedy a FAIR dát.

Odkaz na podujatie

Registrácia

Zdroj: eraportal