MSCA 2024 konferencia

Belgické predsedníctvo Rady Európskej únie s podporou Európskej komisie organizuje výročnú konferenciu o akciách Marie Curie-Skłodowskej (MSCA). Hlavnou témou bude kariéra výskumných pracovníkov.

Podujatie poskytne priestor pre produktívne diskusie medzi výskumníkmi, zástupcami verejného a súkromného sektora, tvorcami politík a všetkými zainteresovanými stranami, ktoré zohrávajú úlohu v kariére výskumných pracovníkov. Je to príležitosť podeliť sa o svoje úspechy, potreby, nápady...

Konferencia sa bude konať v Mons v Belgicku 18. – 19. apríla 2024.

Viac informácií

Registrácia

Zdroj: MSCA