Konferencia V4 2024 | Výskumné infraštruktúry

Domov Veda v EÚ Novinky vedy a techniky v EÚ Konferencia V4 2024 | Výskumné infraštruktúry

Kancelárie na podporu výskumu a inovácie V4 v Bruseli pripravili spoločné podujatie,  zdôrazňujúce osvedčené postupy a nové trendy vo výskumných infraštruktúrach v regióne V4.

Konferencia predstaví infraštruktúry z krajín V4, ako aj dva panely o osvedčených postupoch a výhľade do budúcnosti. Ponúkne príležitosti na vytváranie sietí a podnetné diskusie s odborníkmi z rôznych sektorov.

Program zahŕňa prezentácie zástupcov RI a panelové diskusie o etablovaní, udržateľnosti a budúcnosti výskumných infraštruktúr, ako aj návrhy pre RP10.

Konferencia sa bude konať 18. apríla 2024 v Renaissance Brussels Hoteli. 

Viac informácií, registrácia a program

Zdroj: dzs.attendu.com