Konferencia Biomonitoring ľudí a PARC: od regionálnej po medzinárodnú úroveň

Domov Veda v EÚ Novinky vedy a techniky v EÚ Konferencia Biomonitoring ľudí a PARC: od regionálnej po medzinárodnú úroveň

Konferencia Biomonitoring ľudí a partnerstvo PARC (European Partnership for the Assessment of Risks from Chemicals), ktoré sa uskutoční 4.-5. júna 2024 v Bruseli poskytne pohľad na tému ľudského biomonitoringu na regionálnej, národnej a európskej úrovni.

Prvý deň podujatia bude venovaný uzatvorenému stretnutiu odborníkov v súvislosti s projektom PARC, počas ktorého si jednotlivé národné kontaktné miesta strediska vymenia informácie a názory týkajúce sa stavu projektu.

Druhý deň bude následne venovaný verejnému a plenárnemu kongresu, ktorý sa fyzicky uskutoční v Bruseli. Tento deň bude rozdelený na dopoludňajší a popoludňajší program. Počas dopoludňajšieho zasadnutia bude vyzdvihnutých niekoľko národných iniciatív biomonitoringu ľudí. Niekoľko krajín vrátane Nórska, Kanady, Litvy a Belgicka poskytne vysvetlenie svojich programov v tejto oblasti. Počas popoludnia sa uskutočnia plenárne zasadnutia, na ktorých sa poskytne vysvetlenie spôsobu, akým PARC prispieva k inovácii a politike v oblasti chemických látok.

Účasť je bez konferenčného poplatku, registrácia je nutná. 

Viac informácií

Zdroj: SLORD