Konferencia: 25 rokov Bolonského procesu

Domov Veda v EÚ Novinky vedy a techniky v EÚ Konferencia: 25 rokov Bolonského procesu

 

Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu spolu so Slovenskou akademickou informačnou agentúrou, Slovenskou rektorskou konferenciou, Republikovou úniou zamestnávateľov a Slovenskou akreditačnou agentúrou pre vysoké školstvo bude organizovať konferenciu 25 rokov Bolonského procesu na Slovensku. 

Konferencia sa bude konať 9. – 10. septembra 2024 v hoteli Park Inn v Bratislave pod záštitou ministra školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky JUDr. Ing. Tomáša Druckera.

Cieľom konferencie je reflexia o kľúčových princípoch Bolonského procesu na vysokých školách od jeho zavedenia po súčasnosť s výhľadom do budúcnosti. 

Registrácia je otvorená do naplnenia kapacity, ale najneskôr do 15. 6. 2024. Účasť je bezplatná.

Program

Zdroj: SLORD