Innovat&Match 2024

Pozývame vás na kooperačné podujatie Innovat&Match 2024, R2B - Research to Business, na ktorom sa stretnú zástupcovia organizácií v oblasti technológií a výskumu v rámci vybraných tém. Prihlášky do 25. júna 2024.

Dátum konania: 26.6. – 27.6.2024
Miesto konania: online
Registrácia
Web stránka podujatia

Témy podujatia:

  • Agrifood;
  • Stavebníctvo a konštrukčné práce;
  • Kultúrny a kreatívny priemysel;
  • Digitálna transformácia;
  • Energetika a udržateľný rozvoj;
  • Zdravie a blahobyt;
  • Mechatronika a motoristika;
  • Cestovný ruch;
  • Mestské hospodárstvo.

Online účasť na kooperačnom podujatí je bezplatná.

Zaregistrujte sa na podujatie, vytvorte si profil a pri jeho vypĺňaní si v časti „Settings“ v rámci položky „Support office“ vyberte TUKE ako vašu podpornú inštitúciu. V profile je dôležité vyplniť tzv. Marketplace. Následne vašu prihlášku skontrolujeme a radi potvrdíme v registračnom systéme podujatia. Ďakujeme.

Kontakt: Enterprise Europe Network pri UVP TECHNICOM, e-mail: een@uvptechnicom.sk

Zdroj: uvptechnicom.sk