Informačné stretnutie: otvorená výzva na predkladanie návrhov - ročný pracovný program EÚ4Zdravie 2024

Domov Veda v EÚ Novinky vedy a techniky v EÚ Informačné stretnutie: otvorená výzva na predkladanie návrhov - ročný pracovný program EÚ4Zdravie 2024

Dňa 5. decembra 2023 prijala Európska komisia pracovný program EU4Health na rok 2024 s cieľom plnenie kľúčových priorít zdravotnej politiky EÚ v rámci Európskej únie v oblasti zdravia. Tento program posilní rozvoj a poskytne finančné prostriedky na riešenie dôležitých otázok súvisiacich so zdravím v celej EÚ.

29. mája v čase 9:30 – 13:00 sa uskutoční online informačné stretnutie ohľadom kontextu politiky, cieľov a očakávaného vplyvu, ako aj postupu, ktoré súvisia s výzvou na predkladanie návrhov na granty v rámci ročného pracovného programu EÚ pre zdravie (EU4H) na rok 2024.

Viac informácií

Registácia

Zdroj: hadea.ec.europa.eu