Informačné stretnutia k Spätnej väzbe k výzve na politiku 2024

Domov Veda v EÚ Novinky vedy a techniky v EÚ Informačné stretnutia k Spätnej väzbe k výzve na politiku 2024

Európska komisia a Európska výkonná agentúra pre výskum organizujú dve informačné stretnutia venované výzve na spätnú väzbu k politike, ktorá maximalizuje vplyv výskumu a prepojenia programu MSCA s politikami EÚ.

Výzva na vyjadrenie spätnej väzby k politike v rámci akcií Marie Curie-Skłodowskej (MSCA) bude otvorená 25. apríla 2024.
Uzávierka predkladania návrhov: 3. september 2024

  • Prvé informačné stretnutie sa bude konať 25. apríla 2024 od 10.00 – 11.30 hod.  
  • Druhé informačné stretnutie sa uskutoční 29. mája 2024 od 10.00 – 11.30 hod.  

Odkaz na príslušné stretnutie bude poskytnutý pri registrácii.  

Viac informácií bude k dispozícii pri otvorení výzvy na webovom sídle orgánu MSCA.  

Zdroj: marie-sklodovska-curie-actions