Horizon Europe matchmaking podujatie zamerané na klaster 5 a 6

Domov Veda v EÚ Novinky vedy a techniky v EÚ Horizon Europe matchmaking podujatie zamerané na klaster 5 a 6

V dňoch od 31. mája do 1. júna a od 3. do 4. júna sa uskutoční online matchmakingové podujatie zamerané na klaster 5 a 6.

Cieľom podujatia je pomôcť verejným aktérom, výskumným komunitám, podnikom a mimovládnym organizáciám nájsť vhodného partnera pre nadchádzajúce výzvy v programe Horizon Europe. Podujatie je zamerané na príležitosti založené na výzvach v klastroch 5 a 6 programu Horizon Europe, pričom osobitná pozornosť bude venovaná výzvam a príkladom zdôrazňujúcim medzisektorovú spoluprácu.

Termíny podujatí:

  • Klaster 5 – Klíma, energia a mobilita (31. máj – 1. jún 2021 – viac informácií tu),
  • Klaster 6 – Potraviny, biohospodárstvo, prírodné zdroje, poľnohospodárstvo a životné prostredie (3. jún – 4. jún 2021)

Registrácia do 21. 5. 2021 

Viac informácií o podujatí a program    

Podujatie, ktoré organizuje Sieť pre výskum a inovácie v európskych regiónoch (ERRIN) spolu s Nórskou radou pre výskum, Nórskymi sieťami EÚ FINN-EU, Horizon Sustainable Oslo Region a Horizon Mid-Norway.

Zdroj: SLORD, Horizon Europe