Financovanie inovatívnych projektov v priemysle pre rok 2025

Domov Veda v EÚ Novinky vedy a techniky v EÚ Financovanie inovatívnych projektov v priemysle pre rok 2025

EIT Manufacturing zverejnilo výzvu Call for Proposals pre rok 2025. Výzva sa zameriava na inovácie v priemysle v oblastiach virtuálny svet, obnoviteľná energia, obehové hospodárstvo, nulové emisie a AI dáta. Témami sú tiež odolná a ľudsky orientovaná výroba, udržateľná výroba pre budúcnosť a digitálna inovácia vo výrobe. Podporené bude aj vzdelávanie v oblasti zelených a digitálnych aspektov výroby, podnikania a regionálnej inovácie. Uzávierka výzvy je 8. júla 2024.

Oprávnení žiadatelia na získanie grantu vo výzve EIT Manufacturing pre rok 2025 sú:

  • univerzity,
  • výskumné inštitúcie,
  • spoločnosti,
  • zainteresované strany súčasťou inovačných ekosystémov EIT Manufacturing.

Na aké aktivity dostanem grant?

  • Inovácie: priemyselný virtuálny svet, obnoviteľná energia, obehové hospodárstvo, nulové emisie, AI a dáta.
  • Prechod na odolnú a ľudsky orientovanú výrobu: odolnosť a dostupnosť zdrojov, ľudsky orientované inovácie.
  • Vzdelávanie: udržateľná výroba pre budúcnosť (obnoviteľné zdroje, obehové hospodárstvo, nulové emisie), digitálna inovácia vo výrobe (priemyselný Metaverse, AI a dáta).

Čo môžem získať?

Presná suma financovania pre projekty nie je na stránke výzvy uvedená. Podmienky financovania budú závisieť od konkrétneho typu a rozsahu projektu, ako aj od splnenia špecifických kritérií a požiadaviek výzvy.

Ako a dokedy požiadať?

Termín uzávierky pre výzvu je 8. júla 2024. Žiadosť môžeš podať prostredníctvom registračného formulára, ktorý je dostupný na stránke EIT Manufacturing.

Oficiálny web výzvy

Zdroj: grantup.sk