Financovanie implementačného výskumu chronických chorôb z Horizont Európa

Domov Veda v EÚ Novinky vedy a techniky v EÚ Financovanie implementačného výskumu chronických chorôb z Horizont Európa

Európska komisia otvorila výzvu na podávanie žiadostí o grant v rámci programu Horizont Európa v oblasti Zdravie, ktorý je zameraný na výskum a boj proti závažným ochoreniam. Podporených bude okolo 5 projektov s rozpočtom od 3 do 4 miliónov eur. Uzávierka podávania žiadostí je stanovená na 26. novembra 2024.

Kto sa môže získať grant:

  • výskumné inštitúcie,
  • univerzity,
  • nemocnice,
  • neziskové organizácie,
  • malé a stredné podniky.

Téma je zameraná na podporu aktivít, ktoré prispievajú k Riešeniu chorôb a znižovaniu záťaže chorobami“.

Úspešní žiadatelia získajú financovanie až do výšky 20 miliónov eur na projekt, čo pokryje náklady na výskum, technické vybavenie a personál.

Miera financovania je stanovená na 100 % oprávnených nákladov pre neziskové organizácie a 70 % pre podnikateľské subjekty.

Žiadosť sa podáva elektronicky cez portál Európskej komisie EU Funding & Tenders Portal do 26. novembra 2024 do 17:00 hod.

Oficiálny web výzvy

Zdroj: grantup.sk