Európsky zelený týždeň 2021

Domov Veda v EÚ Novinky vedy a techniky v EÚ Európsky zelený týždeň 2021

Cieľom podujatia Európsky zelený týždeň 2021 (European Green Week 2021) bude podnietiť diskusiu o ďalších príslušných európskych iniciatívach Európskeho ekologického dohovoru, ako sú iniciatívy v oblasti podnebia, stratégia EÚ pre chemické látky, ako aj iniciatívy v oblasti energetiky, priemyslu, mobility, poľnohospodárstva, rybného hospodárstva, zdravia a biodiverzity.

Akčný plán EÚ smerom k nulovému znečisteniu ovzdušia, vody a pôdy (EU Action Plan toward a Zero Pollution Ambition) je kľúčovou akciou Európskeho ekologického dohovoru naplánovanou na jar 2021. Európsky zelený týždeň 2021 bude príležitosťou zapojiť všetky zainteresované strany a zainteresovaných občanov do toho, ako možno spoločne pracovať na realizácii stavu prostredia bez toxických látok.

Podujatie sa bude konať od 31. mája do 4. júna 2021.

Viac informácií:

Podujatie EU Green Week 2021

Európsky ekologický dohovor

Zdroj: vedanadosah.sk