ESFRI Landscape Analysis 2024

Domov Veda v EÚ Novinky vedy a techniky v EÚ ESFRI Landscape Analysis 2024

           

Európske strategické fórum o výskumných infraštruktúrach (ESFRI) zverejnilo začiatkom júna správu Landscape Analysis Report 2024, ktorá poskytuje prehľad ekosystému európskych výskumných infraštruktúr (RI – Research Infrastructures).

Vzhľadom na zložitosť ekosystému výskumných infraštruktúr a veľké množstvo súvisiacich tém sa analýza v roku 2024 zameriava na identifikované kritické oblasti, ako sú krízy, misie Horizontu Európadigitálny a zelený prechod.

ESFRI Landscape Analysis 2024 tento rok predstavila 3 hlavné novinky:

– ide o prvú Landscape Analysis, ktorá je oddelená od Roadmap a predstavuje samostatný dokument, ktorý poskytuje rámec a základ pre ďalšie vypracovanie plánu Roadmap.

– obsahuje prvú verziu portfólia ESFRI výskumných infraštruktúr, ktoré bolo vyvinuté ako online nástroj na mapovanie aktuálnych informácií o všetkých ESFRI výskumných infraštruktúrach

– analýza je zároveň prvýkrát založená aj na vstupoch získaných priamo od hlavných zainteresovaných strán.

Landscape Analysis 2024 pozostáva z dvoch sekcií, pričom prvá ponúka komplexnú analýzu dynamického prostredia výskumných infraštruktúr (súčasný stav, služby, vplyv, budúce trendy, výzvy a príležitosti) naprieč šiestimi vedeckými oblasťami:

dáta, výpočtová technika a digitálne výskumné infraštruktúry,

– energetika,

– životné prostredie,

– zdravie a potraviny,

– fyzikálne a technické vedy,

– spoločenské a humanitné vedy.

Druhá sekcia analýzy zachytáva širší pohľad na všetky oblasti a ponúka dôkladnú analýzu transdisciplinárnych aspektov týkajúcich sa ESFRI výskumných infraštruktúr.

Landscape analysis, ktorá predstavovala od roku 2016 súčasť Roadmaps má za úlohu identifikovať hlavné výskumné infraštruktúry s nadnárodným prístupom v Európe vo všetkých oblastiach výskumu a zároveň poskytovať prehľad nových a prebiehajúcich projektov. Okrem iného analytické správy pomáhajú identifikovať potenciálne medzery v súčasnom prostredí. Od roku 2018 sa charakter tohto dokumentu postupne vyvíja smerom ku komplexnejšiemu a strategickejšiemu, pričom v súčasnosti zahŕňa analýzu trendov a prvé príklady služieb výskumných infraštruktúr a ich vplyvov v konkrétnych oblastiach.
 

Viac informácií

Zdroj SLORD