EIT Manufacturing – RIS LEADERS 2024

Domov Veda v EÚ Novinky vedy a techniky v EÚ EIT Manufacturing – RIS LEADERS 2024

                            

Uzávierka: 15. 07. 2024 17:00 CEST

Oblasť Horizontu: Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT)

V rámci EIT Manufacturing sa otvorila súťaž pre ženy inovátorky z oprávnených krajín EIT RIS. Tematicky sa súťaž zameriava na inovátorky s riešeniami týkajúcich sa výziev v rámci výroby.

O finančnú cenu sa môžu uchádzať ženy inovátorky (t. j. odborníčky, výskumníčky, podnikateľky atď.), ktoré sú občanmi krajín oprávnených na EIT RIS a zohrávajú vedúcu úlohu pri vývoji riešení, ktoré zodpovedajú jednému zo strategických cieľov EIT Manufacturing (SO), ako je stanovené v Strategickej agende 2021 - 2027.


Viac informácií

Zdroj ERAPORTAL