13. výročné fórum stratégie EÚ pre dunajský región

Domov Veda v EÚ Novinky vedy a techniky v EÚ 13. výročné fórum stratégie EÚ pre dunajský región

Podujatie: 13-te výročné fórum Danubského regiónu 
Kedy
: 20. - 21.6. 2024
Kde: Viedeň, Aula der Wissenschaften, Wollzeile 27A

Vzhľadom na geopolitické hrozby, ekonomickú nestálosť a vážne dôsledky globálnej klimatickej krízy sa spolupráca v podunajskej oblasti stala dôležitejšou ako kedykoľvek predtým. Cezhraničná spolupráca sa ukazuje ako príležitosť na rozvoj spoločných perspektív stabilnej, udržateľnej a prosperujúcej budúcnosti nielen pre podunajský makroregión, ale pre celú EÚ. 13. výročné fórum stratégie EÚ pre podunajskú oblasť (EUSDR) poskytuje platformu pre všetky zainteresované strany v regióne aj mimo neho, aby mohli diskutovať o budúcich výzvach, pracovať na spoločných riešeniach a vytvárať vízie pre prosperujúcu budúcnosť.

13. výročné fórum EUSDR bude organizovať rakúske predsedníctvo Stratégie EÚ pre podunajskú oblasť zastúpené Spolkovým ministerstvom poľnohospodárstva, lesníctva, regiónov a vodného hospodárstva a Spolkovým ministerstvom pre európske a medzinárodné záležitosti spolu s Magistrátom mesta Viedeň ako hostiteľského mesta.


Registrácia

Viac informácií

Zdroj Interreg