10. ročník konferencie o udržateľných mestách a obciach 2024

Domov Veda v EÚ Novinky vedy a techniky v EÚ 10. ročník konferencie o udržateľných mestách a obciach 2024

Európska konferencia o udržateľných mestách a obciach sa koná každé tri až štyri roky a predstavuje míľniky pokroku a úspechov v oblasti miestnej udržateľnosti v Európe. 10. ročník konferencie sa uskutoční 1.-3. októbra 2024 v Aalborgu, Dánsko.

Miestni lídri zohrávajú kľúčovú úlohu nielen pri plnení globálnych a európskych klimatických cieľov, ale aj pri posúvaní udržateľnosti na vyššiu úroveň. Počas konferencie bude prebiehať diskusia, výmena nápadov ako by posilnili svoju úlohu pri smerovaní Európy k bezpečnej a udržateľnej budúcnosti.

Konferencia v roku 2024 opäť ukáže naliehavú potrebu, aby miestne samosprávy prevzali zodpovednosť za transformáciu miest a stali sa lídrami pri smerovaní Európy k bezpečnej a udržateľnej budúcnosti.

Pripojte sa k viac ako 800 účastníkom z miestnych a regionálnych samospráv, európskych a medzinárodných inštitúcií, výskumnej obce, či občianskej spoločnosti. Staňte sa súčasťou hnutia za transformačnú zmenu.

Viac informácii

Web konferencie

Zdroj: netzerocities.eu