1. výzva AI4EOSC

AI4EOSC otvorila 1. výzvu pre spojenie umelej inteligencie (AI) a európskeho cloudu pre otvorenú vedu (EOSC).

Cieľom je zapojiť výskumníkov, podniky a inovátorov, ktorí vyvíjajú inovatívne riešenia, a pomôcť im zlepšiť ich produkty a služby využitím technológií a modelov AI / ML / DL v rámci EOSC.

Zapojiť sa môžu:

  • výskumné organizácie,
  • výskumní pracovníci,
  • startupy,
  • spin-off podniky alebo MSP z krajín EÚ za predpokladu, že splnia kritériá oprávnenosti.

Uzávierka výzvy: 30. apríla 2024

Viac informácií

Zdroj: AI4EOSC