Zomrela exministerka školstva SR Martina Lubyová

Domov Do pozornosti Zomrela exministerka školstva SR Martina Lubyová

Martina Lubyová

V pondelok 20. novembra 2023 skonala po dlhom boji s ťažkým ochorením Mgr. JUDr. Martina Lubyová, PhD.

Mgr. JUDr. Martina Lubyová, PhD., pôsobila ako riaditeľka Prognostického ústavu a neskôr Centra spoločenských a psychologických vied SAV.

Martina Lubyová bola absolventkou Matematicko-fyzikálnej fakulty a Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. V rámci postgraduálneho štúdia získala titul PhD. v odbore ekonómia od State University of New York a CERGE-EI v Prahe, a titul PhD. v odbore štatistika od Ekonomickej univerzity v Bratislave. V rámci profesionálnej kariéry pôsobila na domácich i zahraničných pracoviskách, akými sú napríklad Národohospodářský ústav Českej akadémie vied v Prahe, Tinbergen Institute v Amsterdame, Institute fuer Hoehre Studien vo Viedni, OECD v Paríži a v Medzinárodnej organizácii práce v subregionálnom úrade pre južnú Áziu so sídlom v Nai Dillí a ako riaditeľka subregionálneho úradu pre východnú Európu a strednú Áziu so sídlom v Moskve.

Od roku 2010 sa venovala výskumnej činnosti na Prognostickom ústave SAV, od roku 2013 bola jeho riaditeľkou a po jeho zlúčení s ďalšími pracoviskami SAV bola riaditeľkou novovzniknutého Centra spoločenských a psychologických vied SAV. Venovala sa pedagogickej činnosti na Fakulte sociálnych vied Univerzity Karlovej v Prahe a na Fakulte hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave. Je autorkou a spoluautorkou vyše 100 vedeckých, odborných a popularizačných publikácií. V rokoch 2017 – 2020 zastávala post ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR.

ČESŤ JEJ PAMIATKE!