Putting Science into Standards: Circular technologies in construction

Domov Veda v EÚ Novinky vedy a techniky v EÚ Putting Science into Standards: Circular technologies in construction

Výbor CEN a CENELEC spolu so Spoločným výskumným centrom Európskej komisie (JRC) každoročne vypracúvajú iniciatívu v oblasti normalizácie s názvom Zavádzanie vedy do noriem (PSIS).

Workshop PSIS 2023 sa zameria na obehové technológie pre stavebníctvo.

Odvetvie stavebníctva je jednou z prioritných oblastí, ktorými sa zaoberá akčný plán pre obehové hospodárstvo v rámci Európskej zelenej dohody. Toto odvetvie je zodpovedné za viac ako 35 % celkovej produkcie odpadu v EÚ, pričom stavebný a demolačný odpad je jedným z najvýznamnejších tokov odpadu.

Seminár PSIS je určený zainteresovaným stranám z výskumných, vedeckých a normalizačných komunít spolu s tvorcami politík, aby si vymenili názory na potreby normalizácie pri implementácii obehových technológií v stavebníctve.

Online workshop sa bude konať 12. decembra (14.00 – 17.15 hod.) a 13. decembra 2023 (8.45 – 12.00 hod.)

Registrácia bude otvorená čoskoro na webovej stránke podujatia.

Viac informácií

Zdroj: projectdriven.eu