2. kolo výzvy "Matching" granty k zdrojom získaným od súkromného sektora

Domov Do pozornosti 2. kolo výzvy "Matching" granty k zdrojom získaným od súkromného sektora

Potenciálnym žiadateľom dávame do pozornosti otvorenie 2. kola výzvy zameranej na podporu spolupráce medzi výskumnými organizáciami a súkromným sektorom. Žiadatelia si tak môžu podávať žiadosti od 15. mája 2024 do 15. augusta 2024. Uzávierka výzvy je plánovaná na 15. augusta 2024. 

Dôvodom predčasného otvorenia výzvy je najmä poskytnutie žiadateľom dlhší čas na zrealizovanie plánovaných aktivít projektu, napr. nákup infraštruktúrneho vybavenia. 

V rámci zmeny sme rozšírili aj oprávnené obdobie vykazovaných spoluprác v 2. kole, a to z dôvodu možnosti zapojenia viacerých subjektov a vzhľadom na dostatočnú alokáciu vo výzve. 

Subjekty, ktoré neboli úspešnými žiadateľmi v 1. kole výzvy si môžu v druhom kole podať samostatnú žiadosť aj za obdobie 2020-2022.Okrem toho bola aktualizovaná aj vzorová zmluva o poskytnutí prostriedkov spolu s prílohami a nastali ďalšie formálne zmeny, ktoré si môžete pozrieť na tomto odkaze.


Zdroj VAIA