Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

Oponentúry za rok 2020 

 
 
 

Priebežné oponentúry za rok 2020

projektov výskumu a vývoja podporených v rámci výzvy stimulov

pre výskum a vývoj č. 2018/7838:1-26C0 z 21. septembra 2018

 

V súlade s § 11 ods. 2 zákona č. 185/2009 Z. z. o stimuloch pre výskum a vývoj a o doplnení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov pripravuje Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR (ďalej len MŠVVaŠ SR“) kontrolu použitia stimulov pre výskum a vývoj (ďalej len „stimuly VV) podporených v rámci výzvy č. 2018/7838:1-26C0 z 21. septembra 2018. Na základe Smernice č. 64/2020 o postupe pri výkone doplňujúcej kontroly stimulov VV sa kontrola použitia stimulov VV uskutoční formou priebežných oponentúr.

Priebežné oponentúry za rok 2020 sa uskutočnia telekonferenčne.

Harmonogram oponentúr je nasledovný: 

Dátum

priebežnej oponentúry

 

Prijímatelia stimulov VV

 

9:00-11:00

12:00 – 14:00

 

15:00 – 17:00

11.10.2021 - pondelok

Beset,spol.s r.o.

EVPÚ, a.s.

 

BIOMIN, a.s.

12.10.2021 - utorok

Datavard, s.r.o.

 

Biomedical  Engineering , s.r.o.

 

IPESOFT spol. s r.o.

13.10.2021 - streda

MABPRO,a.s.

 

Martinské centrum imunológie, s.r.o.

MATADOR Industries, a.s.

14.10.2021 - štvrtok

MERCHANT, s.r.o.

MicroStep, spol. s r.o.

PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s.

 

15.10.2021 - piatok

SMARTRONIC, s.r.o.

 

SOLMEA s.r.o.

 

 

18.10.2021 - pondelok

TNtech, s.r.o.

WINDOWGLASS, s.r.o.

 

 

MŠVVaŠ SR si vyhradzuje právo na zmenu termínu a miesto konania oponentúr.

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR