Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner
Domov > H O R I Z O N T 2020 > Program EUROSTARS > Stranky > default.aspx  

Domov 

CIP > Domov > H O R I Z O N T 2020 > Program EUROSTARS
 

Logo EUROSTARSČo je program Eurostars?

Eurostars je program, ktorý podporuje  malé a stredné podniky orientované na výskum, ktoré rozvíjajú  inovatívne produkty, procesy a služby, aby získali konkurenčnú výhodu. Eurostars poskytuje financovanie pre nadnárodné inovatívne projekty pre partnerov z viac ako dvoch krajín  programu Eurostars. Vďaka tejto medzinárodnej spolupráci malé a stredné podniky môžu ľahko získať prístup na trhy.

Program Eurostars je verejne financovaný s celkovým rozpočtom 1,4 mld. EUR a v súčasnosti ho podporuje 33 krajín a Európska únia.

Členské krajiny programu Eurostars
Rakúsko, Belgicko, Chorvátsko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Grécko, Maďarsko, Island, Írsko, Izrael, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Malta, Holandsko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovenská republika, Slovinsko, Španielsko, Švajčiarsko, Turecko, Veľká Británia

Asociované krajiny
Kórea a Kanada

Ciele programu
Úloha malých a stredných podnikov nikdy nebola dôležitejšia ako dnes.

Eurostars poskytuje financie a podporuje podniky orientované na výskum, hlavne malé a stredné podniky. V projekte Eurostars, zohráva  malý a stredný podnik  vedúcu pozíciu.

Po prvé, všetky prihlášky projektov, musia prejsť konkurenčným výberovým procesom a panelom zostaveným z medzinárodne uznávaných expertov, ktorý zaručia, že iba najlepšie myšlienky a silné konzorciá získajú financie. Ukazuje sa, že Eurostars pomáha podnikom získať nové skúsenosti a pritiahnuť investorov. Účasť v projekte Eurostars sa môže stať cestou k rastu, ďalšej inovácií, prístupu na nové globálne trhy a väčšiemu obchodnému úspechu.

Ak si myslíte, že program Eurostars je ten pravý program pre Vás, preštudujte si kritériá oprávnenosti, hodnotiace kritériá a usmernenia. Pred vyplnením prihlášky kontaktujte národného projektového koordinátora programu Eurostars.

Kritériá oprávnenosti
Všetci žiadatelia a partneri musia vyhovieť nasledujúcim kritériám:

  • Lídrom konzorcia musí byť malý a stredný podnik vykonávajúci výskum z členskej krajiny programu Eurostars
  • Potrebný je aspoň jeden účastník z ďalšej krajiny programu Eurostars
  • Príspevok malého a stredného podniku je 50% alebo viac celkových nákladov na projekt (okrem subdodávok)
  • Trvanie projektu –  najmenej tri roky
  • Uvedenie na trh – dva roky po skončení projektu
  • Projekt musí spĺňať kritériá EUREKA  (nie je definovaná tematická oblasť, civilný charakter)

Financovanie
Financovanie účastníkov projektov sa realizuje na národnej úrovni.

Na Slovensku poskytuje podporu projektov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Na obdobie rokov 2014 – 2020 je plánovaná suma na podporu projektov vo výške 500 000 EUR ročne. Maximálny možný príspevok je 150 000 EUR na jeden projekt. Výška spolufinancovania je 50%.

Postup podávania prihlášky

  • Registrácia na webovej stránke programu Eurostars www.eurostars-eureka.eu, potrebné je kontaktovať národného projektového koordinátora (NPC)
  • Predloženie prihlášky prostredníctvom webovej stránky pred uzávierkou prihlášok. Termín uzávierky prihlášok – 11. 9. 2014
  • Hodnotenie prihlášok – hodnotiace kritériá: základné hodnotenie  (kvalita konzorcia), Inovácia a výskum, Trh a komercionalizácia. Komunikácia výsledkov prostredníctvom emailu.
  • Registrácia pre národný príspevok – komunikácia o dostupnosti. Kontaktovanie NPC, iniciácia nevyhnutných krokov k získaniu národných financií.

Termín uzávierky prihlášok: 11. 9. 2014, 20.00 hod. Bruselského času

Podrobnejšie informácie
www.eurostars-eureka.eu

Kontakt
Národný projektový koordinátor programu Eurostars
Mgr. Jana Stadtruckerová
Odbor  implementácie štátnej politiky a európskych a medzinárodných iniciatív vo vede a výskume
Sekcia vedy a techniky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Stromová ul. 1
Bratislava
Tel. 02/59374 718
Jana.stadtruckerova@minedu.sk

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR