Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

Seminár: Nástroj pre malé a stredné podniky Bratislava, 23. 5. 2014 

 
 

Dňa 23. 5. 2014 od 10:00 do 12:00 v Bratislave, Centrum vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, Bratislava sa konal seminár pre zástupcov malých a stredných podnikov, program 

Nástroj pre malé a stredné podniky

  • je novým typom projektov vyhradeným pre malé a stredné podniky budujúci na dlhoročných skúsenostiach z USA a niektorých ďalších krajín
  • je flexibilný, transparentný a efektívny nástroj na podporu rastu inovatívnych podnikov
  • je otvorený aj jednotlivým malým a stredným podnikom (MSP) bez potreby konzorcií
  • financuje štúdie uskutočniteľnosti (1. fáza - paušálom vo výške 50 000 eur) a vývoj inovatívnych produktov a technológií, testovanie, prototypy (2. fáza - až do 2,5 mil. eur)
  • poskytuje takmer 3 mld. eur na realizáciu vyše 5000 projektov štúdií uskutočniteľnosti
    a 2000 projektov vývoja počas trvania programu Horizont 2020
  • umožňuje účasť výskumno-vývojových organizácií prostredníctvom subdodávok

 Prezentácie z podujatia môžete nájsť tu:

 Otvorenie (podpora programu Horizont 2020 v SR)
 Jana Tomková

 Úvod do programu Horizont 2020, portál pre účastníkov, pravidlá účasti (typy
 projektov)

 Viera Petrášová

 Horizont 2020 ako príležitosť pre priemysel a MSP
 Ivan Filus

 Nástroj pre MSP / SME Instrument (SMEI), úvod do SMEI, popis jednotlivých fáz
 a očakávaní EK, financovanie jednotlivých fáz SMEI, coaching v oblasti novačného
 manažmentu pre príjemcov SMEI

 Ivan Filus

 Overovanie MSP v rámci registrácie do databázy Európskej komisie
 Viera Petrášová

 Právo duševného vlastníctva v kontexte MSP
 Viera Petrášová

 

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR