Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

Informačný deň rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie Horizont 2020 

 
 

Pozvánka 

Dovoľujeme si Vás pozvať na informačný deň rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie Horizont 2020 pre oblasti Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo, lesníctvo, morský,  námorný výskum, výskum vnútrozemských vôd a biohospodárstvo a Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny, ktorý sa uskutoční dňa 9. 6. 2014 o 9:00 hod. v Konferenčnej sále Centra vedecko-technických informácií SR na Lamačskej ceste 8, v Bratislave pod názvom 

Výzvy Horizontu 2020 v oblasti životného prostredia, poľnohospodárstva, lesníctva a biohospodárstva. 

Podujatie je určené pre všetkých, ktorí sa zaoberajú výskumom a inováciami, či už z akademického a výskumného sektora, z verejného i súkromného sektora a malých a stredných podnikov.  

Predstavíme Vám pravidlá programu i možnosti zapojenia sa do projektov, ktoré predstavujú prvú ligu európskeho výskumu a inovácii. 

Program

Prihlásenie 

Tešíme sa na stretnutie s Vami.

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR