Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

Aktuality 

 
 

Otvorenie Slovenskej styčnej kancelárie pre výskum a vývoj v Bruseli 

V pondelok 16. júna 2014 sa v Bruseli uskutočnilo slávnostné otvorenie Slovenskej styčnej kancelárie pre výskum a vývoj („SLORD“).

Jednou z hlavných úloh styčnej kancelárie bude podpora slovenských subjektov pôsobiacich v oblasti výskumu a vývoja pri zapájaní sa do aktívnej a efektívnej európskej výskumnej spolupráce prostredníctvom komunitárnych programov EÚ, predovšetkým programu Horizont 2020. Tento program je jeden z najväčších komunitárnych programov EÚ s alokáciou 79,2 mld. eur na roky 2014-2020. 

Kanceláriu slávnostne otvoril stály predstaviteľ SR pri EÚ veľvyslanec Ivan Korčok, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan Čaplovič a štátny tajomník MZVaEZ SR Peter Javorčík. Podujatia sa ďalej zúčastnili podpredseda EK Maroš Šefčovič, generálny riaditeľ DG Research and Innovation Robert-Jan Smits, zástupcovia SAV, rektori slovenských vysokých škôl, zástupcovia zamestnávateľov a Klubu 500, inštitúcií EÚ a partnerských styčných kancelárií zriadených v Bruseli .

Sprievodným podujatím bola panelová diskusia venovaná otázkam výskumu excelentnosti a inováciám.

________________________________________________________________________________

3rd Up Close and Personalized, International Congress on Personalized Medicine

26. – 29. júna 2014 sa v Prahe, ČR sa  uskutoční 3rd Up Close and Personalized, International Congress on Personalized Medicine.

Podrobnejšie informácie o programe a prihláške nájdete v prílohe.

Kontakt: Secretariat@upcp.org

Príloha

________________________________________________________________________________

Pozvánka na podujatia propagačnej kampane EURAXESS – 21. 3. 2014 

Podujatia propagačnej kampane európskej siete servisných centier pre výskumníkov EURAXESS, ktorú organizuje Európska komisia pri príležitosti 10. výročia existencie iniciatívy EURAXESS, sa uskutočnia 21. 3. 2014 v Bratislave.

Celá kampaň EURAXESS Bus Roadshow so sloganom „Zmobilizujte svoju výskumnú kariéru“ prebehne v 29 mestách 22 štátov. Cieľom kampane je upriamiť pozornosť na iniciatívu EURAXESS ako na partnera pre kariérne poradenstvo a profesionálny rozvoj súvisiaci predovšetkým s medzinárodnou výskumnou dráhou. V spolupráci s Európskou komisiou ju organizuje SAIA, n. o. ako EURAXESS Slovensko spolu s partnermi – Univerzitou Komenského v Bratislave, Slovenskou akadémiou vied a Centrom vedecko-technických informácií SR.

Podrobné informácie nájdete v prílohách.

Prílohy : Pozvánka

            EURAXESS_Roadshow_kampan_prehlad

            EURAXESS_Roadshow_podujatie_CVTI

            EURAXESS_Roadshow_podujatie_SAV

__________________________________________________________________________________

Dňa 1. 10. – 3. 10. 2014 sa uskutoční v Chorvátsku workshop"New policies for protection of ageing consumers".

Podrobnejšie informácie o podujatí nájdete tu

__________________________________________________________________________________

Informačný deň v oblasti Výskumných infraštruktúr s dôrazom na e-infraštruktúry

V prílohe nájdete informácie z Informačného dňa (Horizont 2020) k výzvam v oblasti Výskumných infraštruktúr s dôrazom na e-infraštruktúry. V rámci tohto informačného dňa prebehol aj networking, na ktorom bolo možné prezentovať ideové návrhy v týchto oblastiach. V zázname nájdete link na stránku, kde sú všetky tieto návrhy zverejnené, takže je možné ich tvorcov kontaktovať, ak by ste mali záujem o daný projekt.

V prílohe tiež nájdete zoznam účastníkov informačného dňa spolu s ich kontaktmi.

Výzvu v oblasti Európske výskumné infraštruktúry (vrátane e-infraštruktúr) nájdete tu:
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/european-research-infrastructures-including-e-infrastructures.

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte Daniela Straku: daniel.straka@cvtisr.sk

Prílohy 1
          2

__________________________________________________________________________________________

Švajčiarsko v Horizonte 2020

Aktuálne informácie o účasti Švajčiarska v Horizonte2020 nájdete na:

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/hi/h2020-hi-swiss-part_en.pdf

http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/cross-cutting-issues/international-cooperation_en.htm

__________________________________________________________________________________________ 

Projekt Fit for Health 2.0 organizuje dňa 14. marca 2014 webinár pod názvom

„The new Sme instrument of Horizont 2020“,

s cieľom podporiť projekty podávané v oblasti Zdravia, demografických zmien a kvality života.

Podrobné informácie a prihlášku nájdete na: 
http://www.fitforhealth.eu/content/sme-instruments-horizon-2020-webinar

______________________________________________________________________________

Aktuálne výzvy Teaming a ERA Chairs

Informácie k výzvam na šírenie excelentnosti a účasti nájdete tu

__________________________________________________________________________________________

Informačný deň Secure Societies

Informačný deň sa uskutoční 1. apríla 2014 v Bruseli a zameraný bude najmä na tieto tematické oblasti:

  • H2020-DRS-2014: Disaster-resilience: safeguarding and securing society, including adapting to climate change (available budget € 65.4 million),
  • H2020-FCT-2014: Fight against crime and terrorism (available budget € 34.81 million),
  • H2020-BES-2014: Border Security and External Security (available budget € 40.78 million).

Registrácia je otvorená do 25. marca 2014, ale po naplnení kapacity sály (300 miest) sa registrácia ukončí. Na informačnom dni bude možné prezentovať aj vlastný projektový zámer (max. 3 minúty).

Viac informácií a registráciu nájdete tu:

http://ec.europa.eu/rea/about_us/news/14_02_21_news_en.htm

________________________________________________________________________________

Aktuálne informácie zo Spoločného výskumného centra (JRC)

Aktuálne informácie nájdete tu

____________________________________________________________________________________________________              

Informačný deň k výzvam v oblasti Inovácií a verejného sektora

V prílohe nájdete základné informácie z Informačného dňa (Horizont 2020) k výzvam v oblasti Inovácií a verejného sektora. V rámci tohto informačného dňa prebehol aj networking, na ktorom bolo možné prezentovať ideové návrhy v týchto oblastiach. V zázname nájdete odkaz na stránku, kde sú všetky tieto návrhy zverejnené, takže je možné ich tvorcov kontaktovať, ak by ste mali záujem o daný projekt.

Zároveň tiež v prílohe nájdete  veľmi zaujímavú prezentáciu o spôsobe príprave, podávania a hodnotenia projektov. Prezentácia je veľmi dôležitá, popisuje viaceré zmeny oproti 7. rámcovému programu a viaceré zjednodušenia.

Prílohy tu

Kontakt v prípade akýchkoľvek otázok:
Daniel  Straka
GSM: +32 471 515 484
Phone: +421 2 6925  3213
e-mail: daniel.straka@cvtisr.sk

Styčná kancelária pre výskum a vývoj
Rue du Trône 60
1050 Brusel
Belgicko

____________________________________________________________________________________________________

Medzinárodný tréning pre začiatočníkov v Horizonte 2020

Dňa 18. februára 2014 sa v Budapešti uskutočnil medzinárodný míting organizovaný projektom Fit for Health „ Fit for Health 2.0 - International Training for Horizon 2020 Newcomers“, ktorý okrem všeobecného úvodu do programu Horizont2020 poskytol informácie týkajúce sa spoločenskej výzvy„Zdravie, demografické zmeny a kvalita života“, pravidiel účasti, nového nástroja pre malé a stredné podniky a súvisiacich európskych programov. Informácie boli prezentované tímom európskych odborníkov s bohatými skúsenosťami z minulých rámcových programov.

Prezentácie z podujatia nájdete tu

______________________________________________________________________________________________________

Dňa 3. Marca 2014 sa uskutoční v Bruseli podujatie

„Opportunities for SMEs under Horizon 2020: "Horizon 2020 Is Open for Business"

Viac informácií a prihlášku nájdete na:
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/news/opportunities-smes-under-horizon-2020-horizon-2020-open-business

______________________________________________________________________________________________________

Prvý „ERA Chair“ projekt na Slovensku

Komisárka EK pre vedu a inovácie Máire Geoghegan-Quinn 10.2.2014 na konferencii venovanej H2020 v chorvátskom Záhrebe oficiálne prezentovala výsledky pilotnej výzvy „ERA Chairs“, ktorá bola vyhlásená v 7. rámcovom programe EÚ v špecifickom programe Kapacity – Výskumný potenciál. Veľký úspech na Slovensko priniesla Žilinská univerzita v Žiline, ktorá obstála v tvrdej konkurencii. Celkovo bolo podaných 111 návrhov projektov takmer zo všetkých oprávnených konvergentných regiónov EÚ. Financovaných je 11 projektov a Žilinská univerzita v Žiline je medzi nimi s projektom „Enhancing Research and innovAtion dimension of the University of Zilina in intelligent transport systems“, ktorý má veľmi príznačný akronym „ERAdiate“ – vyžarovať, žiariť. Viac informácií nájdete tu

______________________________________________________________________________________________________

Dňa 10. a 11. marca 2014 sa uskutoční medzinárodná konferencia Innovation Convention 2014.

Viac informácií o konferencii nájdete na stránke Európskej komisie:
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/ic2014/index_en.cfm?pg=home.

Registrácia na:
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/ic2014/index_en.cfm?pg=registration

_____________________________________________________________________________________________________

Dňa  13. a 14. februára 2014 sa v Bruseli uskutoční  Informačný deň zameraný na e-Infraštruktúry.
Registrácia je už uzatvorená, preto dávame do pozornosti „live streaming“, ktorý môžete sledovať na nižšie uvedených odkazoch:

Štvrtok 13. 2.
http://scic.ec.europa.eu/streaming/index.php?es=2&sessionno=1d6408264d31d453d556c60fe7d0459e
Piatok 14. 2.
http://scic.ec.europa.eu/streaming/index.php?es=2&sessionno=2c27a260f16ad3098393cc529f391f4a

Program nájdete tu

_____________________________________________________________________________________________________

Záznam z workshopu, ktorý sa konal 4.2.2014 v Prahe nájdete na stránke http://www.gsa.europa.eu/r-d/h2020/events.
Prezentácie k spomínanému workshopu nájdete na stránke
http://www.gsa.europa.eu/node/10647.

______________________________________________________________________________________________________

Dňa 14. až 17. apríla sa uskutoční 5. ročník medzinárodnej konferencie TRA (Transport Research Area) v Paríži (informácie o programe a registrácia tu). Pri tejto príležitosti sa môžete zaregistrovať aj na medzinárodný Partnering Event, ktorý sa bude konať počas konferencie a má uľahčiť hľadanie vhodných partnerov do projektov Horizontu 2020. Registráciu a podmienky účasti nájdete tu.

Výsledky výzvy 2013 (2. uzávierky) grantov Európskej rady pre výskum (ERC) nájdete v prílohách a na stránke http://erc.europa.eu/

Prílohy:

______________________________________________________________________________________________________

Dňa 30. 1. 2014 sa v priestoroch pavilónu QUTE Fyzikálneho ústavu SAV uskutočnil 
Workshop pre granty Európskej rady pre výskum (ERC) v Horizonte 2020.

Prezentácie z podujatia nájdete tu

 ______________________________________________________________________________________________

Európska komisia hľadá expertov pre HORIZONT2020

Európska komisia zverejnila vo Vestníku EK v novembri 2013 (Official Journal of the European Union 2013/C 342/03 and /04 on the 22nd of November 2013) výzvu k registrácii záujemcov o činnosť expertov a tiež požiadala organizácie o navrhnutie expertov

Zároveň žiada súčasných expertov o opätovnú registráciu, aktualizáciu, prípadne doplnenie ich profilov.

Podrobnejšie informácie nájdete na portáli pre účastníkov

______________________________________________________________________________________________________

Európska komisia, pri príležitosti zverejnenia výziev na predkladanie návrhov projektov, predstavila nový portál pre účastníkov (Participant Portal) ako nástroj na podporu záujemcov o účasť v rámcových programoch EÚ. Portál obsahuje užitočné informácie ako sa zapojiť nielen ako predkladateľ návrhu projektu a účastník projektu, ale aj pre expertov. Ďalej obsahuje rôzne podporné služby (národné kontaktné body, Helpdesk, European Enterprise Network a ďalšie).

_______________________________________________________________________________________________________

—   INVITATION  —

The organizers of the launch of the new European research
and innovation programme Horizon 2020 in the Slovak Republic
take great pleasure in inviting you to

— TUESDAY – JANUARY 21, 2014 – CONFERENCE —

and an offi cial launch of Horizon 2020 in the Slovak Republic,
featuring key-note addresses by Mrs. Maire Geoghegan-Quinn, the European Commissioner
for Research, Innovation and Science and the Minister for education, science, research
and sport of the Slovak Republic, Mr. Dušan Čaplovič.

— WEDNESDAY – JANUARY 22, 2014 – MATCHMAKING EVENT —

and an opportunity to discuss your project ideas under the new programme with the National delegates and NCPs. Both parts of the event are free of charge for registered participants.
Registration is separate for each day, and is subject to the organizers‘ discretion.
The matchmaking is for researchers and research active SMEs only.

Registration for the conference:
http://www.7rp.sk/conferences/horizon-2020-connections.html

Registration for the matchmaking:
http://www.b2match.eu/horizon2020connections/participants/new 

______________________________________________________________________________________

V rámci programu Horizont 2020 bude v prvých dvoch rokoch k dispozícii 15 miliárd EU

Európska komisia dnes prvýkrát predstavila výzvy na predloženie návrhov na projekty v rámci programu Horizont 2020, ktorý je programom Európskej únie pre výskum a inovácie v hodnote  80 miliárd EUR. V prvých dvoch rokoch jeho fungovania bude k dispozícii viac ako 15 miliárd EUR, pričom tieto finančné prostriedky sú určené na stimuláciu znalostnej ekonomiky Európy a riešenie problémov, čo povedie k zmene životov ľudí. Patrí sem 12 oblastí, na ktoré budú opatrenia v rokoch 2014 – 2015 zamerané, napríklad personalizovaná zdravotná starostlivosť, digitálna bezpečnosť a inteligentné mestá (pozri MEMO/13/1122)

______________________________________________________________________________________

HORIZON 2020 CONNECTIONS, 22.1.2014, Bratislava

Nájdite partnerov do projektov nového programu Horizont 2020

Dňa 22. januára 2014 sa v Bratislave uskutoční medzinárodné partnerské stretnutie záujemcov o nový rámcový program EÚ pre výskum, vývoj a inovácie - Horizon 2020 Connections - ako sprievodné podujatie otváracej konferencie programu.

Podujatie predstavuje jedinečnú príležitosť vopred zostaviť konzorcium s partnermi z priemyslu a akademickej obce a možnosť stretnutí s organizáciami z celej Európy a národnými expertmi pre Horizont 2020.

Partnerské podujatie je organizované v spolupráci BIC Bratislava, SOVVA, MŠVVaŠ SR, CVTI SR a zahraničných partnerov.

Viac informácií a bezplatná registráciawww.b2match.eu/horizon2020connections

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR