Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner
Domov > Komisia ESFRI > Stránky > default.aspx  

Domov 

CIP > Domov > Komisia ESFRI
 

 

 

Ďalší ročník úspešnej Školy používateľov XFEL a synchrotrónového žiarenia SFEL2019
24. – 28. novembra 2019 v Liptovskom Jáne
Tlačová správa
Linky na premiéru filmov k 10 výročiu XFEL
https://www.youtube.com/watch?v=X9rzjVVz7m8&feature=youtu.be  
https://www.youtube.com/watch?v=VzGy0cLzko8&feature=youtu.be

Výzva – používateľské experimenty, termín do 11.12.2019 

 

Komisia pre koordináciu aktivít SR v projektoch ESFRI orientovaných na materiály, fyzikálne vedy, s aplikačným potenciálom v biologických a medicínskych vedách, v chemických vedách a IT

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „minister“) zriadil 1. októbra 2012 Komisiu pre koordináciu aktivít SR v projektoch ESFRI orientovaných na materiály, fyzikálne vedy, s aplikačným potenciálom v biologických a medicínskych vedách, v chemických vedách a IT (ďalej len „komisia“) a následne schválil jej štatút.

Komisia je odborný a poradný orgán ministra pre zabezpečenie úloh vyplývajúcich z členstva Slovenskej republiky vo vybraných európskych experimentálnych zariadeniach a medzinárodných vedeckých združeniach zaradených do prioritných projektov ESFRI Roadmap.

Komisia je koordinačným, iniciatívnym a poradným orgánom odborného gestora účasti SR v medzinárodných výskumných centrách realizujúcich výskum v oblasti materiálov a fyzikálnych vied s prierezovým vplyvom na ich využitie v biologických vedách, medicínskych vedách, chémii a IT pre projekty ESFRI Roadmap:

  • European XFEL (European X-Ray Free Electron Laser Facility GmbH) v Hamburgu,
  • DESY (Deutche Synchrotron Labour) v Hamburgu,
  • ESRF Upgrade (European Synchrotron Radiation Facility) v Grenobli prostredníctvom konzorcia CENTRALSYNC,
  • ILL 20/20 (Institut Max von Laue – Paul Langevin) v Grenobli  prostredníctvom konzorcia CENI,
  • FAIR (Facility for Antiproton and Ion Research in European GmbH) v Darmstadte,

prípadne i ďalšie medzinárodné infraštruktúry na základe návrhu vedeckej komunity a po súhlase odborného gestora.

ŠTATÚT
štatút – príkaz 
štatút – príloha
 

ZLOŽENIE KOMISIE

Komisia pre spoluprácu s XFEL  a ostatnými centrami v oblasti materiálov a analytických zariadení (od októbra 2006 do októbra 2012)

 

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR