Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner
Domov > ESA a kozmické aktivity > Stránky > default.aspx  

Domov 

CIP > Domov > ESA a kozmické aktivity
 

  Slovenské vesmírne aktivity

Prijatím Lisabonskej zmluvy sa vesmír stal kľúčovou oblasťou záujmu Európskej únie (EÚ) s veľkým politickým, bezpečnostným, vedeckým a ekonomickým potenciálom. Pri implementácii európskej vesmírnej politiky zohráva nenahraditeľnú úlohu Európska vesmírna agentúra (European Space Agency-ESA) - medzivládna výskumná a vývojová organizácia, ktorú v súčasnosti tvorí 22 členských krajín. ESA (www.esa.int)  je po americkej NASA a ruskej ROSKOSMOS treťou najvýznamnejšou vesmírnou agentúrou sveta. 

 banner ESA

Kozmický výskum a využívanie vesmíru predstavujú špičkovú oblasť vývoja sofistikovaných technológií v rôznych odvetviach, vrátane výroby pokročilých materiálov, biotechnológií, informačných a komunikačných systémov, ako aj sledovania environmentálnych zmien. Slovenská republika má v kozmických aktivitách bohaté skúsenosti a tradície. 

Slovenská republika v roku 2010 podpísala základnú rámcovú Dohodu o spolupráci s ESA (tzv. „Cooperation agreement“), čím splnila podmienku 1. etapy spolupráce s ESA. Slovenská republika, zastúpená MŠVVaŠ SR, podpísala dňa 16. februára 2015  Zmluvu o európskom spolupracujúcom štáte medzi SR a ESA ( tzv. „European Cooperating State Agreement“), čím sa dostala do 2. etapy spolupráce s ESA. 3.etapou spolupráce je vstup SR do ESA ako plnoprávneho člena, čo sa predpokladá najskôr v roku 2020. 

Základným východiskom pre ďalší rozvoj kozmických činností SR v súčasnosti predstavuje účasť na programoch ESA. Prehĺbenie medzinárodnej spolupráce v tejto oblasti ponúkne Slovenskej republike jedinečné príležitosti a možnosti. Bude sa môcť plnohodnotne podieľať na vesmírnych aktivitách programu EÚ Horizont 2020, ako aj na strategických projektoch európskej globálnej satelitnej navigácie Galileo a sledovania Zeme Copernicus. Preto je hlavným úsilím Slovenskej republiky v oblasti „Space“ zrealizovanie prístupového procesu do PECS a ESA. 

Dňa 1. 1. 2016 bol uvedený do prevádzky nový Slovenský kozmický portál, na ktorom sú komplexne spracované témy a informácie o aktuálnom dianí v oblasti SPACE v Slovenskej republike. 

Pre bližšie informácie kontaktujte Sekciu vedy a techniky MŠVVaŠ SR, Stromová 1, 813 30 Bratislava 1.

Ing. Jana Rovňanová
email.: jana.rovnanova@minedu.sk
tel.: 02/59 374 747

 

 

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR