Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

Vedecká kaviareň v CVTI SR v Bratislave a v Nitre 

 
 

(21. 11. 2013; Rozhlasová stanica Regina; Mozaika regiónu Bratislava; 14.10; 5 min.; BABINSKÁ Mária)

Mária BABINSKÁ, moderátorka: "V čom spočíva vývoj nových liekov? Ako môžeme posilniť našu imunitu? Sú skutočne všetky lieky a očkovacie látky prospešné pre náš organizmus? Tak aj na tieto otázky dostaneme odpovede dnes popoludní vo vedeckej kaviarni. O 17. hodine je prednáška v Centre vedecko-technických informácií v Bratislave. A my sme sa telefonicky skontaktovali so Zuzanou HAJDU, organizátorkou cyklu vedeckých kaviarní. Príjemný deň želám."

Zuzana HAJDU: "Dobrý deň."

M. BABINSKÁ: "Pani HAJDU, tak aká je tá dnešná téma?"

Z. HAJDU: "Takže tak ako ste povedali, bude to o vývoji nových liekov, bude to o posilnení našej imunity, bude to z oblasti imunológie. A to je veľmi zaujímavá téma a mimoriadne aktuálna, obzvlášť teraz v tom chladnom počasí, keď teda ten náš imunitný systém trápia rôzne vírusy a baktérie. A všetci dobre vieme, že ak je imunita oslabená, tak sme často chorí. Aby sme predišli týmto chorobám, pomáhame si očkovacími látkami a keď sme už chorí, aby sme sa vyliečili, užívame lieky. Takže obsahom dnešnej vedeckej kaviarne bude táto téma. Tu by som chcela podotknúť, že imunológia nie je len o očkovacích látkach, o očkovaní. Takže my budeme hovoriť aj o fungovaní zdravého imunitného systému, ako aj o príčinách, ktoré spôsobujú ochorenia. Budeme sa jednoducho snažiť porozumieť chorobným zmenám organizmu."

M. BABINSKÁ: "Prednášať bude medzinárodne uznávaný slovenský vedec, popredný molekulárny biológ a imunológ profesor doktor Ivan LEFKOVITS. Tak čo vieme o tomto odborníkovi?"

Z. HAJDU: "Pán profesor Ivan LEFKOVITS prichádza teda zo Švajčiarska, momentálne pracuje na Univerzitnej klinike v Bazileji. Je to uznávaný imunológ a molekulárny biológ, ktorý sa svojimi mimoriadnymi schopnosťami skutočne zaradil v zahraničí medzi špičku imunológov na svete. Pomáhal spolu zakladať na svete jeden veľmi známy a možno povedať jeden najznámejší a najslávnejší imunologický inštitút na svete, Imunologický inštitút v Bazileji, a spolu zakladal ho so svojim kolegom známym dánskym vedcom a tiež svetoznámym imunológom Nielsom JERNEM, ktorý bol neskorším nositeľom Nobelovej ceny za medicínu. Tento ústav počas 33 rokov svojej existencie bol korunovaný, teda jeho činnosť bola korunovaná, až tromi Nobelovými cenami za medicínu. Pán profesor LEFKOVITS zotrval v tejto inštitúcii celých 33 rokov a samozrejme realizoval výskum v oblasti metodológie imunológie."

M. BABINSKÁ: "Ja ešte zopakujem, že prednáška na tému Protilátky: Od Nobelových cien k novodobým liekom, bude dnes o 17. hodine v Centre vedecko technických informácií na bratislavskej Patrónke. No ale dnes bude ešte jedna Vedecká kaviareň a to v Nitre. A tam je tiež téma veľmi zaujímavá. Selén v našom živote. Áno, nie? Takže pani HAJDU, kto tam bude prednášať?"

Z. HAJDU: "Áno, máte pravdu, máme ešte jednu vedeckú kaviareň. Bude tu prednášať pán docent Ondrej HEGEDŰS, ktorý pracuje na Úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre ako vedúci Odboru laboratórnych činností a hlavný odborník hlavného hygienika Slovenskej republiky pre odbor chemických analýz. Je to trošku dlhá funkcia, alebo dlhý názov, ale budeme hovoriť najmä o tom, aký je selén pre náš organizmus nesmierne dôležitý. Pretože v štatistike úmrtnosti na území Slovenskej republiky majú stále najvyšší podiel kardiovaskulárne a nádorové ochorenia. Tá situácia je skutočne alarmujúca. A v prevencii týchto ochorení má významné postavenie zvýšenie príjmu antioxidantov. A práve k týmto antioxidantom patrí aj selén. A výsledky výskumu pána docenta HEGEDÜSA potvrdzujú, že konzumácia alebo príjem selénu do nášho organizmu je u obyvateľstva Slovenskej republiky veľmi nedostatočný. Takže o tom bude téma v nitrianskej vedeckej kaviarni."

M. BABINSKÁ: "Tak ešte doplňme kde a koľkej bude Vedecká kaviareň v Nitre?"

Z. HAJDU: "Vedecká kaviareň v Nitre bude o 17. hodine v Divadelnej kaviarni Starého divadla Karola Spišáka v Nitre."

M. BABINSKÁ: "Ďakujeme veľmi pekne, to bola Zuzana HAJDU, organizátorka Vedeckých kaviarní. Dopočutia."

Z. HAJDU: "Dopočutia."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o. (prepis vysielania)
(MB) 

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR