Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

V Košiciach vzniká nové výskumné centrum 

 
 

(11. 11. 2013; Rozhlasová stanica Slovensko; Rádiožurnál; 18.00; por. 8/9; DEŠKOVÁ Tonka)

J. JEDINÁK, moderátor: „V Košiciach vzniká nové výskumné centrum zamerané na progresívne materiály a technológie. Za vyše 22 miliónov EUR prevažne z európskych peňazí pribudne Slovenskej akadémii vied a slovenským univerzitám 40 laboratórií a dvojnásobný počet špičkových prístrojov. Vzniknú tak podmienky pre kvalitnú medzinárodnú spoluprácu."

T. DEŠKOVÁ, redaktorka: „V areáli Slovenskej akadémie vied v Košiciach vyrastá nová šesťpodlažná budova, v ktorej by malo byť 25 nových laboratórií vybavených špičkovou technikou. Výskumné centrum by malo byť dokončené v júli 2015. Vedúci projektu Ján DUSZA zo Slovenskej akadémie vied."

J. DUSZA: „Chceme vylepšiť inovačné možnosti, aj medzinárodnú spoluprácu, ale hlavne vylepšiť etnologický transfer."

T. DEŠKOVÁ: „Úlohou projektu však nie je vytvoriť pre výskumníkov len vyhovujúce technologické zázemie, ale aj koordinácia ich činnosti na jednotlivých výskumných úlohách. Peter SAMUELY z košickej pobočky SAV."

P. SAMUELY: „Ide o spojenie šiestich inštitúcií a v oblasti výskumu a v oblasti fyzikálneho štúdia materiálov sa pokúsime zvýšiť sú synergiu a kooperáciu."

T. DEŠKOVÁ: „Okrem štyroch ústavov Slovenskej akadémie vied sa do projektu zastrešujúceho oblasť nanotechnológií, materiálového, aj environmentálneho inžinierstva, fyzikálnych vied a strojárstva zapojili aj dve košické vysoké školy  Technická univerzita a Univerzita Pavla Jozefa Šafárika. Súčasťou výskumného centra budú aj laboratóriá na overovanie a aplikáciu nových technológií pri výrobe hliníka v Žiari nad Hronom. František SIMANČÍK zo Slovenskej akadémie vied ocenil, že konečne prestanú pracovať v provizórnych priestoroch."

F. SIMANČÍK: „Snažili sme sa motivovať miestnych výrobcov a spracovávateľov hliníka, aby viac inovovali, ale nemohli sme tam inštalovať technológie, na ktorých by sa dalo priamo prototypy odskúšať. Tento projekt nám umožňuje takéto priestory si tam vybudovať."


T. DEŠKOVÁ: „Tonka DEŠKOVÁ, RTVS."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o. (prepis vysielania)

(MI)

 

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR