Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

Unikátny objav mladej slovenskej vedkyne M. Gullerovej v zahraničí 

 
 

(21. 7. 2012; Televízna stanica STV 1; Správy STV; 19.00; por. 20/23; HUCÁKOVÁ Monika)

Janette ŠTEFÁNKOVÁ, moderátorka: Mladá slovenská vedkyňa sa zviditeľnila v zahraničí unikátnym objavom. Na oxfordskej univerzite si dala patentovať teóriu vypínania génov v ľudských bunkách. Prišla o nej porozprávať aj domov na Slovensko.

Monika HUCÁKOVÁ, redaktorka:  Monika GULLEROVÁ vyštudovala molekulárnu biológiu na Univerzite Komenského. Ako vedkyňa roka Veľkej Británie a Írska za rok 2011 prichádza s unikátnym objavom. S génmi sa dá manipulovať bez toho, aby sa poškodili.

Monika GULLEROVÁ, molekulárna biologička: Výhoda tejto metódy je, že my vieme inaktivovať gén o krok vpred. Pokiaľ vy cielene sa snažíte deštruovať RNA, tak transkripcia alebo produkcia tej RNA stále beží. My keďže to vieme vypnúť o krok vpred, tak my to vypneme, je to vypnuté a žiadne RNA sa už netvoria.

M. HUCÁKOVÁ: Prenos informácie z génov, ktorá sa prepisuje do kyseliny ribonukleovej a je nežiadaná, sa tak dá zastaviť. Už teraz prejavujú firmy záujem o testovanie týchto poznatkov v biotechnologickom priemysle.

M. GULLEROVÁ: Napríklad veľmi veľa vírusov sa vie integrovať priamo do genómu a integruje sa do nejakého génu. Produkcia týchto vírusov je práve závislá na transkripcii toho hosťujúceho génu, čiže ak my vieme toto vypnúť, vieme aj potom študovať to, ako sa tie vírusy ďalej rozmnožujú.

M. HUCÁKOVÁ: Vypínanie a zapínanie génov by mohlo v budúcnosti pomôcť aj pacientom s leukémiou. Rozvoju vedy na Slovensku by zas pomohlo, keby odborné kapacity neodchádzali do zahraničia.

Martin PUTALA, vedúci Katedry organickej chémie PriF UK: Obávam sa, že pokiaľ sa zásadným spôsobom nezmení podpora vedy na Slovensku, že sa ďalej nedostaneme.

M. HUCÁKOVÁ: Monika GULLEROVÁ si dala na tento rok jasný cieľ  otvoriť si vlastné laboratórium v Oxforde alebo Cambrige. Či sa jej to podarí a či sa raz vráti na Slovensko, ukáže až čas. Monika HUCÁKOVÁ, Rozhlas a televízia Slovenska.

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o. (prepis vysielania)
(MB)

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR